Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи

Отпадъци и материални ресурси - посланиe 5

Смяна на език
SOER Message (Deprecated) Последна промяна 21-03-2015 17:07
Въздействието върху околната среда, произтичащо от моделите на потребление и производство в Европа, което може да причини увреждане на екосистемите и да засегне здравето на човека, се простира далеч извън границите на континента. Повечето прогнози предвиждат продължаване на ръста на употребата на материални ресурси в ЕС и в световен мащаб и, съответно, нарастване на обемите на основните групи отпадъци.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100