Materialressurser og avfall - viktig faktum 5

Endre språk
SOER Message (Deprecated)
Belastningene som Europas forbruks- og produksjonsmønstre medfører for miljøet, som kan skade økosystemer og få helsekonsekvenser for menneskene, holder seg slett ikke innenfor Europas grenser. Ifølge de fleste prognosene vil bruken av materialressurser fortsatt øke både i EU og globalt; dette gjelder også de viktigste avfallsstrømmene.
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100