Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Materialressurser og avfall - viktig faktum 5

Endre språk
SOER Message (Deprecated) Sist endret 21.03.2015 - 17:07
Belastningene som Europas forbruks- og produksjonsmønstre medfører for miljøet, som kan skade økosystemer og få helsekonsekvenser for menneskene, holder seg slett ikke innenfor Europas grenser. Ifølge de fleste prognosene vil bruken av materialressurser fortsatt øke både i EU og globalt; dette gjelder også de viktigste avfallsstrømmene.

Geographic coverage

Dokumenter handlinger

Kommentarer

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100