Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Hav och kuster miljö - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER Message (Deprecated) Senast ändrad 2015-03-21 17:07
Förstöring av havens och kusternas ekosystem har iakttagits i Svarta havet, Medelhavet, Östersjön och Nordostatlanten samt i Arktis. Denna trend orsakas av fiske, jordbruk, industrins kemikalieanvändning, turismens utveckling, sjöfart, energiutvinning och annan verksamhet till havs. De förväntade klimatförändringarna kommer sannolikt att öka påverkan från dessa verksamheter i alla hav och i Arktis.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100