Využívanie pôdy - základná skutočnosť 1

Zmeniť jazyk
SOER Message (Deprecated)
Pôda je obmedzený zdroj a spôsob, akým sa využíva, je jedným z hlavných hnacích síl zmien životného prostredia so značným vplyvom na kvalitu života a ekosystémov, ako aj na správu infraštruktúry. Následne zmeny životného prostredia čoraz viac ovplyvňujú spôsob, akým Európania pôdu využívajú, pretože spoločenstvá pracujú na zmiernení a prispôsobení sa zmene klímy.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100