Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Markanvändning - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER Message (Deprecated) Senast ändrad 2015-03-21 17:07
Mark är en ändlig resurs: hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen. Miljöförändringar kommer i sin tur att få allt större betydelse för hur européerna använder marken när samhällen strävar efter att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under , , ,

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100