Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи

Земеползване - посланиe 1

Смяна на език
SOER Message (Deprecated) Последна промяна 21-03-2015 17:07
Земята е ограничен ресурс и начинът на нейното ползване е един от основните фактори за изменението на околната среда. Това оказва значително въздействие, както върху качеството на живот и екосистемите, така и върху управлението на инфраструктурата. От своя страна, промените в околната среда ще оказват все по-значително въздействие върху начина, по който европейците използват земята, във връзка с усилията на общностите за адаптиране към изменението на климата и ограничаване на неговото въздействие.

Geographic coverage

Действия към документ
категории: , , ,

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100