Personal tools

li jmiss
preċedenti
punti

Aqbeż għall-kontenut. | Aqbeż għal navigazzjoni

Sound and independent information
on the environment

Użu tal-art - Fatti ewlenin 1

Biddel il-lingwa
SOER Message (Deprecated) Mibdul l-aħħar 21 Mar 2015, 05:07 PM
L-art hija riżors finit u l-mod li bih tintuża huwa wieħed mid-determinanti prinċipali tat-tibdil ambjentali, b’impatti sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja u l-ekosistemi kif ukoll fuq il-ġestjoni tal-infrastruttura. Barra minn hekk, it-tibdil ambjentali ser jinfluwenza dejjem aktar il-mod li bih l-Ewropej jużaw l-art hekk kif komunitajiet jaħdmu biex jimmitigaw u jaddattaw għat-tibdil fil-klima.

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet

Kummenti

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100