Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Χρήση γης - μήνυμα 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER Message (Deprecated) Τελευταία τροποποίηση : 21/03/2015 17:07
Η γη αποτελεί πεπερασμένο πόρο, η δε χρήση της γης αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για την περιβαλλοντική αλλαγή, καθώς συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και των οικοσυστημάτων και στη διαχείριση των υποδομών. Εξάλλου, η περιβαλλοντική αλλαγή θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τις χρήσεις γης στην Ευρώπη, καθώς οι κατά τόπους κοινότητες θα αγωνίζονται να μετριάσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοσθούν σε αυτήν.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , , ,

Σχόλια

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100