Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Arealbruk - viktig faktum 1

Endre språk
SOER Message (Deprecated) Sist endret 21.03.2015 - 17:07
Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, er en av de viktigste drivkreftene bak miljøendringer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet, for økosystemer og for infrastrukturforvaltningen. Miljøendringene vil i sin tur få stadig større betydning for måten europeerne bruker arealet på, når samfunnet søker å finne måter å redusere og tilpasse seg klimaendringene.

Geographic coverage

Dokumenter handlinger
arkivert under: , , ,

Kommentarer

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100