Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Sötvattenkvalitet - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER Message Senast ändrad 2013-09-06 14:30
I Europas sötvatten finns en mängd föroreningar, t.ex. näringsämnen, metaller, bekämpningsmedel, patogena mikroorganismer, industrikemikalier och läkemedel. De kan skada akvatiska ekosystem, försämra livsmiljöer och leda till att växt- och djurarter som lever i sötvatten försvinner. Dålig vattenkvalitet kan också få konsekvenser för människors hälsa.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100