Mine værktøjer

næste
forrige
emner

Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sound and independent information
on the environment

Ferskvand kvalitet - besked 1

Skift sprog
SOER Message (Deprecated) Sidst ændret 21/03 2015 17:07
Europas ferskvand indeholder en række forurenende stoffer, herunder næringsstoffer, metaller, pesticider, patogene mikroorganismer, industrikemikalier og lægemidler. Disse kan have skadelige virkninger på vandøkosystemer, da de forringer levestederne og resulterer i tab af ferskvandsflora og –fauna. Dårlig vandkvalitet kan også give anledning til betænkeligheder med hensyn til menneskers sundhed.

Geographic coverage

Kommentarer

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100