Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Ferskvann kvalitet - viktig faktum 1

Endre språk
Europas ferskvannsressurser inneholder mange forurensende stoffer, blant annet næringsstoffer, metaller, plantevernmidler, patogene mikroorganismer, industrikjemikalier og legemidler. Disse kan skade økosystemene i vann, forringe habitater og medføre tap av ferskvannsdyr og -planter. Dårlig vannkvalitet kan også bli et helseproblem for menneskene.

Geographical coverage

[+] Show Map

Dokumenter handlinger

Kommentarer

Registrer deg nå!
Få melding om nye rapporter og produkter. Foreløpig har vi 33023 abonnenter. Frekvens: 3-4 e-poster per måned.
Meldingasarkiv
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100