Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Ferskvann kvalitet - viktig faktum 1

Endre språk
SOER Message (Deprecated) Sist endret 21.03.2015 - 17:07
Europas ferskvannsressurser inneholder mange forurensende stoffer, blant annet næringsstoffer, metaller, plantevernmidler, patogene mikroorganismer, industrikjemikalier og legemidler. Disse kan skade økosystemene i vann, forringe habitater og medføre tap av ferskvannsdyr og -planter. Dårlig vannkvalitet kan også bli et helseproblem for menneskene.

Geographic coverage

Dokumenter handlinger

Kommentarer

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100