Klimatanpassning - viktigt faktum 3

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2010-11-28
Hittills har elva europeiska länder och några regioner och städer antagit strategier för klimatanpassning.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100