Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Klimatanpassning - viktigt faktum 3

Ändra språk
SOER Key fact (Deprecated) Senast ändrad 2015-03-21 17:07
Hittills har elva europeiska länder och några regioner och städer antagit strategier för klimatanpassning.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100