Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Klimatanpassning - viktigt faktum 1

Ändra språk
SOER Key fact (Deprecated) Senast ändrad 2015-03-21 17:07
Temperaturhöjningar på 2° C eller mer leder sannolikt till allvarliga störningar.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100