Klimatanpassning - viktigt faktum 1

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2010-11-28
Temperaturhöjningar på 2° C eller mer leder sannolikt till allvarliga störningar.
Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100