Изменение на климата - Основни факт 3

Смяна на език
SOER Key fact (Deprecated)
До момента 11 европейски държави и няколко отделни региона и градове са приели стратегии за адаптиране към изменението на климата.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100