Tilpasning til klimaendringer - viktig faktum 1

Endre språk
SOER Key fact (Deprecated)
Topics: ,
Temperaturstigninger på 2 °C eller mer vil sannsynligvis skape store forstyrrelser.
Dokumenter handlinger
arkivert under:
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100