Prispôsobenie sa zmene klímy - základný údaj 3

Zmeniť jazyk
SOER Key fact (Deprecated)
Topics: ,
Doteraz prijalo 11 európskych krajín a niekoľko regiónov a miest stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100