Adattament għat-Tibdil fil-Klima - Fatti ewlenin 3

Biddel il-lingwa
SOER Key fact (Deprecated)
Topics: ,
S’issa, 11-il pajjiż Ewropew, u xi reġjuni u bliet, addottaw strateġiji għall-adattament għat-tibdil fil-klima.
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100