Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Prehľad produktov

Prehľad produktov

Zmeniť jazyk

Publikácie

V tejto časti nájdete všetky správy vypracované agentúrou EEA. Patria k nim správy o stave životného prostredia, tematické a technické správy, prehľady informácií a vnútorné dokumenty.

Viac informácií

Environmentálne témy

Vyhľadajte všetky produkty a informácie agentúry EEA prezeraním environmentálnych tém.

Viac informácií

Ukazovatele

Ukazovateľmi sa meria vývoj vo vybratých otázkach vrátane pokroku dosiahnutého v stanovených cieľoch. Agentúra EEA pravidelne publikuje ukazovatele vo výročnej správe Environmentálne signály a v správach o ukazovateľoch týkajúcich sa konkrétnych sektorov a tém. Ukazovatele sa môžu hodnotiť jednotlivo v časti o ukazovateľoch a prostredníctvom environmentálnych tém.

Viac informácií

Živé mapy a údaje

V tejto časti nájdete interaktívne nástroje umožňujúce kontrolovať environmentálne údaje a preskúmať mapy Európy.

Viac informácií

Mapy a grafy

Mapy a grafy obsahujú väčšinu publikovaných výsledkov analýz realizovaných agentúrou EEA alebo pre ňu. Výsledky analýz publikované v brožúrach a správach s ukazovateľmi sú vždy sprevádzané mapou, grafom a/alebo tabuľkou. Príprava týchto výstupov vyžaduje veľa práce a úsilia zo strany mnohých expertov. Agentúra EEA chce dosiahnuť, aby boli tieto postupy transparentné, a na svojej internetovej stránke im venuje ústredné miesto.

Viac informácií

Údaje

Časť s údajmi poskytuje prístup údajovým súborom používaním v pravidelných správach agentúry EEA. Údajové súbory obsahujú súborné údaje, väčšinou na úrovni krajiny, s geografickým pokrytím minimálne 15 členských štátov EÚ. Z údajových súborov sa dajú vytvoriť grafy a v budúcnosti sa budú dať vytvoriť aj mapy. Poskytujú sa aj informácie o zdroji každého údajového súboru a jeho geografickom a časovom zábere.

Viac informácií

Vzdelávacie produkty

Životné prostredie jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené pre dospelých aj mladšie publikum.

Viac informácií

Multimediálne stredisko

Zbierka videozáznamov a animácií o životnom prostredí Európy.

Viac informácií

Služba environmentálnej terminológie a vyhľadávania (ETDS)

Služba ETDS obsahuje približne 10 000 anglických termínov s definíciami a zdrojmi definícií, skratky, synonymá a nástroj na vyhľadávanie, čím sa sprístupňujú prepojenia na publikácie, údaje a multimediálne materiály publikované agentúrou EEA. Väčšina termínov je preložená do 24 jazykov.

Viac informácií

Kalendár environmentálnych podujatí

Prezrite kalendár a nájdite zaujímavé environmentálne podujatia konané po celom svete.

Viac informácií

Geographic coverage

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100