Przegląd najważniejszych wydarzeń

Zmień język:
wygasł
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Press Release Zmiany klimatu widoczne w Europie - pilna potrzeba adaptacji — 2012-11-20
Zmiany klimatu dotykają wszystkie regiony w Europie, powodując szereg skutków dla społeczeństwa i środowiska. W przyszłości należy się spodziewać dalszych szkodliwych następstw zmian klimatycznych, co według najnowszej oceny opublikowanej dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska, może sporo kosztować.
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100