Jesteś w: Start / Przegląd materiałów

Przegląd materiałów

Zmień język:

Publikacje

W tej sekcji zamieszczone są wszystkie sprawozdania sporządzone przez Agencję. Można tu znaleźć raporty o stanie środowiska, sprawozdania tematyczne i techniczne, przeglądy i dokumenty korporacyjne.

Czytaj więcej

Tematy dotyczące środowiska

Znajdź materiały i informacje opracowane przez Europejską Agencję Środowiska, przeglądając tematy ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Wskaźniki

Wskaźniki są miarą postępu w wybranych elementach, m.in. postępu w realizacji zamierzonych celów. Agencja regularnie publikuje wskaźniki — co roku ukazują się w sprawozdaniu „Sygnały ze środowiska”, jak również w sepcjalnych raportach sektorowych i tematycznych. Wskaźniki można oceniać indywidualnie w sekcji danego wskaźnika oraz poprzez pryzmat tematów środowiskowych.

Czytaj więcej

Aktualne mapy i dane

W tej sekcji znajdują się interaktywne narzędzia umożliwiające analizę danych dotyczących środowiska i przeglądanie map Europy.

Czytaj więcej

Mapy i wykresy

W dziale map i wykresów znajduje się większość opublikowanych wyników analiz wykonanych przez Agencję, jak i na jej zamówienie. Wyniki analityczne publikowane w zestawieniach wskaźników oraz sprawozdaniach zawsze są przedstawiane w formie mapy, wykresu i/lub tabeli. Przygotowanie takich form prezentacji wymaga wysiłku wielu specjalistów. Agencja zamierza przydać tym procesom waloru przejrzystości i znalazła dla nich centralne miejsce w swojej witrynie.

Czytaj więcej

Dane

Sekcja danych oferuje dostęp do zbiorów danych wykorzystywanych w sprawozdaniach okresowych Agencji. Zbiory danych zawierają dane zagregowane, zwykle na poziomie kraju, dla co najmniej 15 państw członkowskich UE. Na podstawie tych zbiorów będzie można sporządzać wykresy, a w przyszłości mapy. Zbiory danych są opatrzone informacją o ich źródłach, pokryciu geograficznym i okresie, który obejmują.

Czytaj więcej

Materiały edukacyjne

Przystępnie opracowane zagadnienia środowiskowe, zarówno dla dorosłych, jak i młodszych odbiorców.

Czytaj więcej

Centrum multimediów

Filmy wideo i animacje dotyczące europejskiego środowiska.

Czytaj więcej

Serwis wyszukiwania terminologii dotyczącej środowiska (ETDS)

ETDS zawiera około 10 000 terminów w j. angielskim, wraz z definicjami, skrótami, synonimami oraz aktywną wyszukiwarką, dzięki której można odnaleźć odsyłacze do publikacji, danych i materiałów multimedialnych publikowanych przez Europejską Agencję Środowiska. Większość terminów zostało przetłumaczonych na 24 języki.

Czytaj więcej

Kalendarz wydarzeń związanych z ochroną środowiska

W kalendarzu można znaleźć najciekawsze wydarzenia związane z ochroną środowiska, organizowane na całym świecie.

Czytaj więcej

Geographic coverage

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100