Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner avnitrogen i europeiske elver

Side Sist endret 19.04.2016 - 19:32

Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner av nitrogen i europeiske elver

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100