L-ambjent Ewropew - Stat u dehra ġenerali fl-2005

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 29 Nov 2005 Ippubblikat 29 Nov 2005

Kontenut relatat

Figuri użati

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100