You are here: Home / Ħarsa lejn il-prodotti

Ħarsa lejn il-prodotti

Biddel il-lingwa

Pubblikazzjonijiet

F'din it-taqsima issib ir-rapporti kollha mfassla mill-EEA. Din tinkludi rapporti dwar il-kundizzjoni tal-ambjent, rapporti tematiċi u tekniċi, aġġornamenti u dokumenti korporattivi.

Aqra iktar

Temi Ambjentali

Fittex il-prodotti kollha u l-informazzjoni dwar l-EEA billi tqalleb fit-temi ambjentali.

Aqra iktar

Indikaturi

L-indikaturi jkejlu l-iżviluppi f'i kwistjonijiet magħżula, inkluż il-progress lejn għanijiet miftiehma. L-EEA tippubblika l-indikaturi fuq bażi regolari, kemm fir-rapport annwali "Sinjali Ambjentali" u f'rapporti bbażati fuq l-indikaturi li jkopru setturi u temi speċifiċi. L-indikaturi jistgħu jkunu aċċessati individwalment fit-taqsima tal-indikaturi u permezz ta' temi ambjentali.

Aqra iktar

Mapep u dejta fi trażmissjoni diretta

F'din it-taqsima għandek issib għodod interattivi li jippermettulek teżamina d-dejta ambjentali u li tesplora l-mapep tal-Ewropa.

Aqra iktar

Mapep u graffs

Is-servizz tal-mapep u l-graffs fih il-biċċa l-kbira tar-riżultati analitiċi ppubblikati magħmula minn u għall-EEA. Riżultati analitiċi ppublikati f'folji ta' fatti u rapporti tal-indikaturi huma dejjem rappreżentati b'mappa jew bi graff u/jew b'tabella. Dawn il-produzzjonijiet jirrikjedu xogħol u sforzi minn ħafna esperti. L-EEA trid tagħmel dawn il-proċessi trasparenti u tathom post ċentrali fuq is-sit elettroniku tagħha.

Aqra iktar

Dejta

It-taqsima tad-dejta tipprovdi aċċess għal-ġabriet ta' dejta użati fir-rapporti perjodiċi tal-EEA. Il-ġabriet ta' dejta fihom dejta aggregata, tipikament fuq il-livell tal-pajjiżi, b'kopertura ġeografika mill-inqas tal-15-il Stat Membru tal-UE. Graffs u, fil-futur, mapep jistgħu jkunu ġġenerati mill-ġabriet ta' dejta. Informazzjoni dwar is-sors ta' kull ġabra ta' dejta u l-kopertura ġejografika u temporali tagħha hija pprovduta.

Aqra iktar

Prodotti edukattivi

L-ambjent spjegat b'mod faċli li jinftiehem, għall-adulti u għal udjenza iżgħar fl-età.

Aqra iktar

Ċentru tal-multimedja

Ġabra ta' vidjos u animazzjonijiet dwar l-ambjent tal-Ewropa.

Aqra iktar

It-Terminoloġija Ambjentali u s-Servizz ta' Skoperta (ETDS)

L-ETDS fiha madwar 10 000 terminu bl-Ingliż bid-definizzjonijiet u s-sorsi tad-definizzjonijiet, akronimi, sinonimi u faċilità ta' "live search" biex tiskopri links għall-pubblikazzjonijiet, dejta u multimedja ppublikati mill-EEA. Ħafna mit-termini huma wkoll tradotti f'24 lingwa.

Aqra iktar

Kalendarju tal-avvenimenti ambjentali

Qalleb il-kalendarju biex issib avvenimenti ambjentali interessanti madwar id-dinja.

Aqra iktar

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100