Personīgie rīki

nākamais
iepriekšējais
temati

Uz saturu | Pāriet uz navigāciju

Sound and independent information
on the environment

Jūs atrodaties šeit: Sākums / Tēmas / Bioloģiskā daudzveidība

Bioloģiskā daudzveidība

Mainīt valodu

Bioloģiskā daudzveidība aptver gēnu, sugu un ekosistēmu dažādību, kas veido dzīvību uz Zemes. Pašlaik mēs esam liecinieki nepārtrauktai bioloģiskās daudzveidības izzušanai, kas rada nopietnas sekas dabas pasaulei un cilvēka labklājībai. Galvenie cēloņi ir pārmaiņas dabīgajās dzīvotnēs. Tās izraisa intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas, celtniecība, izrakteņu ieguves karjeri, mežu, okeānu, upju, ezeru un augšņu pārmērīga izmantošana, svešu sugu invāzija, piesārņojums un - arvien pieaugošā veidā - globālā klimata pārmaiņas. Eiropa ir izvirzījusi mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu līdz 2010. gadam. Nesenie EVA novērtējumi rāda, ka bez nozīmīgām politiskām pūlēm ir maz iespējams, ka šis mērķis tiks sasniegts. More

Galvenie fakti un vēstījumi
Jūras un piekrastes ekosistēmu degradācija tiek novērota Melnajā jūrā, Vidusjūrā, Baltijas jūrā, Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas jūrās un Arktikā. Šīs tendences cēlonis ir zveja, lauksaimniecība, ķimikāliju izmantošana... vairāk
Saldūdens Eiropā satur daudzus piesārņotājus, tostarp uzturvielas, metālus, pesticīdus, patogēnos mikroorganismus, rūpnieciskās ķimikālijas un farmaceitiskos līdzekļus. Tie var nelabvēlīgi ietekmēt ūdens ekosistēmas, izpostīt... vairāk
Zeme ir ierobežots resurss, un tās izmantošanas veids ir viens no galvenajiem vides pārmaiņu dzinējspēkiem, būtiski ietekmējot dzīves kvalitāti un ekosistēmas, kā arī infrastruktūras pārvaldību. Savukārt vides pārmaiņas arvien... vairāk

Komentāri

Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100