Europos aplinka — Ketvirtasis įvertinimas. Santrauka

Pakeisti kalbą
Paskelbimas Sukurta 2007-10-10 Paskelbta 2007-10-10
State of the environment report No 2/2007
Cover Image

Susijusi informacija

Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100