Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Teemad / Bioloogiline mitmekesisus

Bioloogiline mitmekesisus

Muutke keelt

Bioloogiline mitmekesisus hõlmab geneetilist, liigilist ja ökosüsteemide mitmekesisust, mis on elu aluseks Maal. Praegu oleme tunnistajaks bioloogilise mitmekesisuse pidevale vähenemisele, millel on nii looduse kui ka inimese heaolu seisukohalt kaugeleulatuvad tagajärjed. Selle peamine põhjus on looduslike elupaikade muutumine. Muutused toimuvad põllumajandusliku intensiivtootmise süsteemide, ehitustegevuse, mäetööstuse, metsade üleraie, ookeanide, jõgede, järvede ja mulla ülekasutuse, võõrliikide sissetungi, saastatuse ja üha enam maailma kliima muutumise tõttu. Euroopa on seadnud eesmärgiks peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine aastaks 2010. Hiljutised EEA hinnangud näitavad, et ilma olulisi poliitilisi lisapingutusi tegemata seda eesmärki vaevalt saavutatakse. More

Peamised faktid ja teated
Maa on piiratud ressurss ja selle kasutamise viis on üks peamistest keskkonnamuutuste põhjustest, millel on oluline mõju elukvaliteedile, ökosüsteemidele ja taristu majandamisele. Keskkonnamuutused omakorda mõjutavad üha rohkem eurooplaste... veel
Mere- ja rannikuökosüsteemide kahjustusi on leitud Mustas meres, Vahemeres ja Läänemeres, Kirde-Atlandi meredes ja Arktikas. Selle tendentsi on põhjustanud kalandus, põllumajandus, tööstuse kemikaalikasutus, turismirajatised, laevandus,... veel
Euroopa mageveed sisaldavad mitmesuguseid saasteaineid, sh toitaineid, metalle, pestitsiide, patogeenseid mikroorganisme, tööstuskemikaale ja ravimeid. Need võivad avaldada kahjulikku mõju veeökosüsteemidele, kahjustades elupaiku ja põhjustades... veel

Kommentaarid

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100