Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Δημοσιεύσεις / Στρατηγική του ΕΟΠ 2004-2008

Στρατηγική του ΕΟΠ 2004-2008

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 29/01/2004 Δημοσίευση 29/01/2004
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
Corporate document No 1/2004
Cover Image

Δημοσιεύτηκε από

  • EEA (European Environment Agency)
  • OPOCE (Office for Official Publications of the European Communities)
  • Δημοσίευση: 29/01/2004

Περιεχόμενο

Πληροφορίες παραγγελίας

Παραγγείλετε ένα τυπωμένο αντίγραφο online (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ (EU-Bookshop)).

: 92-9167-643-8
: TH-57-04-920-GR-C
: FREE

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ένα αντίγραφο από πλησιέστερος αντιπρόσωπος πωλήσεών , με το να δώσετε παρέχοντας τις πληροφορίες για την παραγγελία.

Geographic coverage

Kongens Nytorv, Copenhagen, Denmark
Dynamic

Temporal coverage

2004-2008

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100