Mine værktøjer

næste
forrige
emner

Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Temaer / Biodiversitet

Biodiversitet

Skift sprog

Biodiversitet omhandler de forskellige gener, arter og økosystemer, der udgør livet på jorden. Vi er i disse tider vidner til et støt tab af biodiversitet med store konsekvenser for naturen og menneskets trivsel. De primære årsager er ændringer i de naturlige habitater. Dette skyldes intensive produktionssystemer inden for landbruget, bygge- og anlægsvirksomhed, stenbrud, overudnyttelse af skove, oceaner, floder, søer og jord, invasion af fremmede arter, forurening og — i stigende grad — de globale klima- ændringer. Europa har fastsat et mål om at standse tabet af biodiversitet i 2010. Nye vurderinger fra EEA viser, at uden en betydelig ekstraindsats på det politiske område er det usandsynligt, at målet kan nås. More

Nøgletal og -beskeder
Areal er en begrænset ressource, og den måde, som den anvendes på, er en af de vigtigste årsager til miljøændringer og har stor betydning for livskvaliteten, økosystemerne og infrastrukturforvaltningen. Omvendt vil miljøændringerne... flere
Europas ferskvand indeholder en række forurenende stoffer, herunder næringsstoffer, metaller, pesticider, patogene mikroorganismer, industrikemikalier og lægemidler. Disse kan have skadelige virkninger på vandøkosystemer, da de forringer... flere
Forringelser af marine økosystemer og kystøkosystemer ses i Sortehavet, Middelhavet, Østersøen og det nordøstlige Atlanterhav samt i Arktis. Denne tendens skyldes fiskeri, landbrug, industriel anvendelse af kemikalier, turisme, skibsfart,... flere

Kommentarer

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100