Affald og materialeressourcer

Skift sprog

Affald er et påtrængende miljømæssigt, samfundsmæssigt og økonomisk problem. Forbrugsstigningen og den økonomiske udvikling frembringer fortsat store affaldsmængder – og dermed skal der større indsats til for at begrænse og undgå det. Hvor affald tidligere var noget, man skulle skaffe sig af med, betragtes det i dag stadig mere som en ressource. Dette afspejler sig i omlægningen af affaldsbehandling fra bortskaffelse til genanvendelse og nyttiggørelse. More

Key facts and messages

Browse katalog

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100