Võistlused

Muutke keelt

Loominguline konkurss „Waste•smART”

Mõelge, kui palju kasutatakse maavarasid, energiat ja tööjõudu, et valmistada toitu, autosid, riideid, mobiiltelefone ja kõike muud, mida tarbime. Ilma taaskasutusse ja ringlusse võtmiseta jõuaksid need tooted lõpuks prügilatesse või põletusrajatistesse. Igal aastal tekib Euroopa Liidus keskmiselt pool tonni majapidamisjäätmeid inimese kohta. Jäätmed võivad olla majanduslik raiskamine ning kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Lugege edasi

Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100