Tävlingar

Ändra språk

Waste•smART – kreativ tävling

Tänk dig alla de resurser, all energi och all arbetskraft som krävs för att producera mat, bilar, kläder, mobiltelefoner och allt annat som vi konsumerar. Utan återanvändning och återvinning riskerar de att hamna på soptippar eller i förbränningsanläggningar. EU-medborgarna genererar i genomsnitt ett halvt ton hushållsavfall per person och år. Avfall kan vara en ekonomisk förlust och även ha negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Läs mer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100