Natjecanja

Promijenite jezik

Waste•smART – kreativni natječaj

Zamislite sve resurse, energiju i rad koji se upotrijebe za proizvodnju hrane, automobila, odjeće, mobitela i svega što konzumiramo. Ako ih ponovno ne upotrijebimo i recikliramo, oni bi mogli završiti na odlagalištima ili u spalionicama. Svake godine građani EU-a stvore prosječno pola tone kućanskog otpada po osobi. Otpad može biti ekonomski gubitak, a također može negativno utjecati na okoliš, kao i na ljudsko zdravlje.

Pročitajte više

Radnje vezane za dokument
Pretplate
Prijava kako biste primali naša izvješća (tiskana i/ili elektronička) i kvartalni bilten.
Pratite nas
 
 
 
 
 
Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100