конкурси

Смяна на език

Waste•smART — творчески конкурс

Представете си всичките ресурси, енергия и труд, които се използват за производството на храна, автомобили, дрехи, мобилни телефони и всичко, което консумираме. Ако не ги използваме повторно и не ги рециклираме, те могат да се озоват в сметищата или в заводите за преработване на отпадъци. Всяка година гражданите на ЕС генерират средно половин тон домакински отпадъци на човек. Отпадъците могат да са икономическа загуба, но те оказват неблагоприятно въздействие и върху околната среда и здравето на човека.

Прочетете повече

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100