TERM2001 - Indikatorer på integration av transporter och miljö i den Europeiska unionen - Sammanfattning

Ändra språk
Publikation Skapad 2001-09-10 Publicerad 2001-09-10
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100