naslednji
prejšnji
zadetki

Kratko poročilo

Signali EEA 2023 – Zdravje in okolje v Evropi

Spremeni jezik
Kratko poročilo Objavljeno 04.11.2023 Zadnja sprememba 16.11.2023
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
V več ocenah agencije EEA je povezava med okoljem in dobrim počutjem zelo jasna. Kljub napredku v zadnjih desetletjih onesnaževanje in druga okoljska tveganja še naprej škodujejo zdravju ljudi v Evropi, medtem ko lahko izboljšanje stanja okolja in ublažitev podnebnih sprememb ustvarita neposredne in posredne koristi za vse v Evropi.

Poročilo Signali EEA 2023 ponuja celovit pregled povezav med zdravjem in okoljem v Evropi. Vsebuje članke o kakovosti zraka, obremenjenosti s hrupom, vodi, podnebnih spremembah in kemikalijah ter pogovore s strokovnjaki o varnejših kemikalijah ter evropskem okoljskem in zdravstvenem atlasu.„Tako pri zdravju ekosistemov kot tudi pri zdravju ljudi je bistveno ceneje in veliko učinkoviteje preprečevati škodo, kot pa jo odpravljati. To je preprosto dobra naložba za prihodnost.“

Leena Ylä-Mononen
Izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

Preberi uvodnik

 

 

 

Poročilo Signali EEA je lahko berljiva publikacija, ki izide enkrat na leto, sestavljena pa je iz vrste kratkih člankov o ključnih vprašanjih v zvezi z okoljem in podnebjem. Nedavna poročila Signali EEA so obravnavala energijo (2022), naravo (2021), ničelno onesnaževanje (2020), tla (2019) in vodo (2018).

 


Pomagajte nam izboljšati Signale EEA: 3-minutni vprašalnik za povratne informacije

© Cover image source: Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.