Politika bağlamı

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
2002 yılından beri, kapsayıcı bir Çevresel Gürültü Direktifi, Avrupa Birliği'nde gürültüyle mücadele için ortak bir temel sağlamaktadır. Başlıca amacı gürültüye maruz kalmanın zararlı etkilerinden kaçınılması, bunların önlenmesi veya azaltılmasıdır.

Araçlar ve makinelerden kaynaklanan gürültü emisyonları AB'de on yıllardır kontrol edilmektedir. Ancak insanların gürültüye maruz kalmasıyla ilgili düzenlemeler ilk kez olarak 1990'larda gelişmeye başlamıştır. Avrupa Topluluğu'nun 2002–2012 6. çevre eylem programının amacı  “…özellikle, bilimsel çalışmalara göre, insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri bulunan trafikten kaynaklanan gürültünün uzun vadeli ortalama düzeylerinden düzenli olarak etkilenen kişi sayısının öenmli oranda azaltılmasıdır…”.

Aynı yılda, Çevresel Gürültü Direktifi kabul edilmiştir. AB çapında gürültüyle mücadele için ortak bir temel sunmuştur. Üye Devletler gürültünün haritalandırılacağı ve buna uygun eylem planlarının hazırlanacağı sıcak noktaları saptamalıdır. Ülkeler ayrıca halkı ve Komisyon'u bu faaliyetlere ilişkin olarak bilgilendirmelidir. Gürültü haritalandırma ve eylem planlama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sıcak noktalar büyük aglomerasyonların etrafında ve önemli karayolları, demiryolları ve havayollarının yanındadır.

Gürültü maruziyeti ayrıca kentsel çevre hakkındaki tematik strateji, Ortak Ulaştırma Politikası veSürdürülebilir Kalkınma Stratejisi gibi diğer AB politikalarıyla da bütünleştirilmiştir.

2004 yılında, Komisyon gürültü emisyonlarına ilişkin tüm ilgili Avrupa mevzuat ve standartlarının bir özetini yayımlamıştır.

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100