AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
AÇA'nın çalışmaları esas olarak Çevresel Gürültü Direktifine bağlıdır. Bunlar Avrupa Komisyonu'na gürültü veri yönetiminin yanı sıra gürültü maruziyetinin değerlendirmelerinde destek sunmaktadır.

Çevresel Gürültü Direktifi kapsamında bazı veri akışları rapor edilmiştir. AÇA, 2007'nin başında, AÇA raporlama sistemiyle uyumlaştırılmış, elektronik bir raporlama mekanizması geliştirilmesinde Komisyon'a yardımcı olmuştur. Şu ana kadar Üye Devletler tarafından rapor edilen bilgier AÇA tarafından gözden geçirilmiş olup, Komisyon'un CIRCA sitesinde bulunmaktadır.

2001 yılında, AÇA trafik gürültüsüne maruz kalan kişilerin sayısına ilişkin bir tahmin yayımlamıştır. Bu gösterge AÇA'nın ulaşım ve çevre raporlama mekanizması (TERM) kapsamında geliştirilmiştir.

Gürültü maruziyetine ilişkin bir sonraki değerlendirme Çevresel Gürültü Direktifi kapsamında Üye Devletler tarafından 2007'nin sonuna kadar rapor edilen bilgileri temel alacaktır. Bu, ülkelerin belli gürültü düzeylerine maruz kalmaya ilişkin olarak sundukları ilk rapor olacaktır. Direktif uyarınca, Komisyon'un rapor edilen bilgilerin bir veri tabanını oluşturması gerekmektedir. AÇA bu çalışmaları desteklemektedir.

AÇA, Çevresel Gürültü Direktifi kapsamında gürültü haritalandırma kılavuzu geliştirmiş olan, AB gürültü maruziyeti değerlendirme çalışma grubuna (ÇG GMD) önderlik etmektedir. AÇA, Avrupa Arazi Kullanımı ve Mekansal Bilgi Konu Merkezi ve AÇA’nın ülke ağı (Eionet) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100