sonraki
önceki
öğeler

Dünyanın doğal kaynakları insan nüfusunun yaşamını sürdürmesi ve gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Madenler, canlı türleri ve habitatlar gibi bazı kaynaklar sonludur — tüketildikleri veya tahrip edildikleri zaman sonsuza kadar yok olurlar. Hava, su ve ağaç gibi diğer kaynaklar yenilenebilir olmakla beraber, yeniden yetişmeleri, yenilenmeleri ve bizim için kendilerini temizlemeleri için genellikle Dünyanın doğal sistemlerine güveniriz. Aşırı sömürünün pek çok etkisi yerel olarak hissedilmekle beraber, ulusların ve uluslararası ticaretin doğal kaynaklara artan bağımlılığı bunların yönetimini küresel bir husus haline getirmektedir.

Bu bölüm bu kaynakları ele almakta, bunları sürdürülebilir bir şekilde kullanıp kullanmadığımızı incelemekte ve yeni teknolojiler ile yaklaşımların bunları daha iyi kullanmamıza nasıl yardım edebileceğini araştırmaktadır.

Permalinks

Belge İşlemleri