sonraki
önceki
öğeler

Çevre ve sağlık

Bilimsel kanıtlar, çevresel risklerin Avrupa'daki en yaygın ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu gösteriyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından bugün yayınlanan bir analiz, çevre ve kalp-damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin genel bir bakış sunarak, kirliliğin, aşırı sıcaklıkların ve diğer çevresel risklerin ele alınmasının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere hastalık yükünü azaltmak adına uygun maliyetli eylemler olduğunu vurguluyor.

Avrupa Komisyonu bugün, daha temiz hava, su ve toprak hedefine ulaşılmasını sağlayacak yolları belirleyen ilk Sıfır Kirlilik İzleme ve Genel Görünüm raporunu yayınlıyor. Komisyon raporu, Avrupa Çevre Ajansı'nın izleme değerlendirmesi ile birlikte, AB politikalarının hava kirliliğinin yanı sıra pestisitlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ancak gürültü ve besin kirliliği veya kentsel atık üretimi gibi diğer alanlarda sorunlar devam ediyor. Sonuçlar, AB'nin 2030 sıfır kirlilik hedeflerine ulaşması için, yeni kirlilik karşıtı kanunların kabul edilmesi ve mevcut kanunların daha iyi uygulanması yoluyla genel olarak çok daha güçlü bir eylemin gerekli olduğunu gösteriyor.

Avrupa'nın hava kalitesi iyileşmeye devam ediyor ve hava kirliliği sebebiyle erken yaşta ölen veya hastalanan insanların sayısı azalıyor. Ancak Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan analizine göre, hava kirliliği hâlâ Avrupa'daki en büyük çevresel sağlık riskidir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlık temelli yönergelerini karşılamak için daha iddialı önlemlere ihtiyaç vardır.

Katalog tarama

Belge İşlemleri