Hane tüketimi

Dili değiştir
süre doldu
This page was archived on 01.09.2016 with reason: No more updates will be done

Evsel tüketim modellerinin anlaşılması, insan davranışlarının anlaşılmasıyla ilgilidir. Avrupa'daki şu anki tüketim modelleri 50 yıl öncesine kıyasla çok farklıdır. Yükselen gelir düzeyleri, ekonominin küreselleşmesi, teknolojik ilerlemeler (örneğin, internet ve cep telefonları), küçülen konut büyüklükleri, yaşlanan nüfus ve habitat ve kültürler tüketimimizi yönlendiren önemli faktörler arasındadır. Daha

Katalog tarama

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin