Enerji politikası bağlamı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 22.04.2016
Son yıllardaki politika olayları politikada çevresel sürdürülebilirlik, rekabet gücü ve enerji kaynağının güvenliğine yönelik bir değişime yol açmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları, yeni teknolojiler, enerji verimliliği, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği etrafında süregelen tartışmalar da hem Avrupa hem de dünyada enerjiyi politika gündeminin tepesine yerleştirmiştir.

Ocak 2007'de, Avrupa Komisyonu sera gazı emisyonlarının azaltılması için bütünleşik bir enerji ve iklim değişikliği paketi önermiştir. Enerji paketinin amacı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve AB'nin enerji güvenliği ve rekabet gücünün artırılması için yeni bir Avrupa Enerji Politikası oluşturulmasıdır.

Paketin başlıca üç ayağı bulunmaktadır:

  • Gerçek bir iç enerji pazarı. Bu, enerji kullanıcılarına gerçek seçimler sunulmasını ve enerjide ihtiyaç duyulan dev yatırımların tetiklenmesini amaçlamaktadır. 1 Temmuz 2007'den beri tüm Avrupa yurttaşları elektrik ve gaz tedarikçilerini özgürce seçebilmektedir. Avrupa Komisyonu'nun tüm Üye Devletler'de adil ve dinamik bir rekabet ortamı sağlaması gerekecektir.
  • Düşük karbonlu enerjiye geçişin hızlandırılması. Bu madde, AB'nin yenilenebilir enerjide dünya lideri konumunu korumayı amaçlamakta ve AB'nin enerji ihtiyaçlarının en az % 20'sinin 2020'ye kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını önermektedir.
  • Enerji verimliliği. Komisyon'un önceki bir hedefini tekrarlayan bu madde, 2020'ye kadar birincil enerji tüketiminden % 20 tasarruf etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ulaşımda yakıt tasarruflu araçların kullanımının artırılmasını; elektrikli ev aletlerine yönelik daha sıkı standartlar ile daha iyi etiketlendirme getirilmesini; AB'nin mevcut binalarının enerji performansının artırılmasını ve ısı ve elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında verimliliğin artırılmasını önermektedir.

Mart 2007'de, Avrupa Konseyi bu önerilerin çoğunu kabul etmiş ve bütünleşik bir sürdürülebilir Avrupa iklim ve enerji politikası geliştirmeye yönelik eylemler üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan politika aşağıdaki üç hedefi gözetmektedir:

  • Arz güvenliğinin artırılması;
  • Avrupa ekonomilerinin rekabet gücünün ve uygun fiyatlı enerjinin bulunurluğunun sağlanması;
  • Çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele.

Avrupa Konseyi, bu hedeflere ulaşmak amacıyla, Mart 2007'de 2007-2009 dönemi için kapsamlı bir enerji Eylem Planı kabul etmiş, bunda aşağıdaki alanlarda öncelikli eylemler yer almıştır: gaz ve elektrik için bir iç pazar; arz güvenliği; uluslararası enerji politikası; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler ve enerji teknolojileri.

Ocak 2008'de, Avrupa Komisyonu iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla yeni öneriler sunmuş olup, buna Üye Devletler için hukuki olarak uygulanabilir hedefler de dahildir.

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100