sonraki
önceki
öğeler

Infographic

Enerji ve iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi

Dili değiştir
Infographic
Prod-ID: INF-63-tr
Yayınlandı 22.11.2017 Son değiştirilme 23.11.2020
Genel olarak, enerji kullanımı, insan faaliyetlerinden kaynaklanan en büyük sera gazı emisyonu kaynağını temsil etmektedir. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte ikisi, ısıtma, elektrik, ulaşım ve sanayi için kullanılacak fosil yakıtlarla bağlantılıdır. Paris anlaşması, küresel ortalama sıcaklığındaki artışın sanayileşme öncesi düzeylerin 2 °C altında sınırlandırmak ve yükselişin 1.5 °C'ye sınırlandırılmasını amaçlayan uzun vadeli bir hedef belirlemektedir. Bilimsel çalışmalar, ortalama sıcaklık artışını 2 °C'ye sınırlama şansımızı arttırmak için küresel emisyonların 2020'de zirveye ulaşması ve daha sonra düşüşe geçmesi gerektiğini göstermektedir. 2050'de küresel emisyonlar, 2010'daki rakamlardan % 40 ila 70 oranında daha düşük olmalı ve 2100 itibariyle sıfıra yakın ya da daha altı bir değere düşmelidir.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri: climate change, energy, renewables
Belge İşlemleri