sonraki
önceki
öğeler
Avrupa’nın iklimi değişiyor

Avrupa’nın iklimi değişiyor

Değişen bir iklim yaşamlarımızın neredeyse her yönünü etkileyecektir. Avrupa’nın pek çok bölgesinde yağış yoğunluğundaki ve sıklığındaki artış, sellerin şiddetli ve sık yaşanmasına neden olacaktır. Güney Avrupa da dahil olmak üzere Avrupa’nın diğer yerlerinde, yüksek sıcaklıklar ve azalan yağış, birçok bölgenin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına gelmektedir.

Avrupa’nın iklimi değişiyor - Gerisini oku

İklim değişikliği ve denizler

İklim değişikliği ve denizler

İklim değişikliği, okyanusları ısıtarak deniz ortamlarının asitlenmesine yol açar ve yağış şekillerini değiştirir. Faktörlerin bu şekilde bir araya gelmesi, genellikle denizlerdeki diğer insan kaynaklı baskıların etkilerini ağırlaştırarak deniz biyoçeşitliliğin kaybına yol açar.

İklim değişikliği ve denizler - Gerisini oku

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak

Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çabaları sonuç veriyor. Aslında, AB’nin üzerinde anlaşmaya varılan 2020 tarihinden çok önce, tek taraflı olarak (1990’a kıyasla) %20 azaltma hedefini karşılaması bekleniyor. Ayrıca, AB 2030 itibariyle yerel emisyonları en az %40 oranında azaltmayı ve 2050 itibariyle ekonomisini karbondan daha da arındırmayı hedefliyor. AB’de mevcut durumda salınan sera gazı küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak - Gerisini oku

İklim değişikliğine hazır mıyız?

İklim değişikliğine hazır mıyız?

İklim değişikliği sağlığımız, ekosistemlerimiz ve ekonomimiz üzerinde çeşitli etkilere yol açıyor. Bu etkilerin gelecek yıllarda daha ciddi bir hale gelmesi söz konusu. Ele alınmaması halinde bu etkiler, hastalık, ekosistemler üzerindeki olumsuz etkiler, mülke ve altyapıya verdiği hasarlar açısından oldukça maliyetli olabilir.

İklim değişikliğine hazır mıyız? - Gerisini oku

İklim değişikliği ve tarım

İklim değişikliği ve tarım

Tarım hem iklim değişikliğine katkıda bulunur, hem de iklim değişikliğinden etkilenir. AB, iklim değişikliği ile başa çıkmak için tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmalı ve gıda üretim sistemini uyumlaştırmalıdır. Kaynaklar konusunda küresel ölçekte büyüyen talep ve rekabetle karşı karşıya kalan AB’nin gıda üretimi ve tüketimi daha geniş bir kapsamda değerlendirilmeli, tarım, enerji ve gıda güvenliği arasında bağlantılar kurulmalıdır.

İklim değişikliği ve tarım - Gerisini oku

Toprak ve iklim değişikliği

Toprak ve iklim değişikliği

Toprak, iklim sisteminde önemli ve genellikle ihmal edilen bir unsurdur. Okyanuslardan sonra ikinci en büyük karbon deposu ya da “yutağıdır”. Toprak üzerindeki kilit ekosistemlerin yeniden iyileştirilmesi ve kentsel ve kırsal alanlarda toprağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, iklim değişikliğini hafifletmemize ve uyum sağlamamıza yardımcı olabilir.

Toprak ve iklim değişikliği - Gerisini oku

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: infographic, signals2015
Belge İşlemleri