sonraki
önceki
öğeler

AÇA kaynakları

  • AÇA raporu "Avrupa'da çevre - durum ve genel görünüm 2015" (SOER 2015)
  • Synthesis (Sentez) raporu
  • European briefings (Avrupa brifingleri): özellikle 'Climate change impacts and adaptation' (İklim değişikliğinin etkileri ve uyumu), 'Mitigating climate change' (İklim değişikliğini hafifletmek), 'Soil' (Toprak) ve 'Agriculture' (Tarım)
  • Global megatrends (Küresel eğilimler): özellikle 'Diverging population trends' (Farklılaşan nüfus eğilimleri), 'Intensified global competition for resources' (Kaynaklar için artan küresel rekabet) ve 'Increasingly severe consequences of climate change'; (İklim değişikliğinin giderek şiddetlenen sonuçları)
  • Cross-country comparisons (Ülke karşılaştırmaları): özellikle 'Mitigating climate change' (İklim değişikliğinin hafifletilmesi).

 

Dış Kaynaklar

© Jonathan Díaz Marbá, Environment & Me /EEA

Environment & Me

Avrupa Çevre Ajansı Avrupa vatandaşlarını "Environment & Me" (Çevre ve Ben) konulu bir fotoğraf yarışmasında düşüncelerini, kaygılarını ve görüşlerini paylaşmaya çağırdı. AÇA, kişisel ya da genel bir hikayeyi tasvir eden, çok çeşitli çevre konularına odaklanan 800'den fazla fotoğraf aldı. Fotoğraflardan oluşan bir seçki, İşaretler 2015, Avrupa'da Çevre—durum ve genel görünüm 2015'te (SOER 2015) ve diğer AÇA yayınlarında kullanıldı.
Environment & Me konusunda daha fazla bilgi için: www.eea.europa.eu/competition.
Finalistleri görmek için, lütfen www.flickr.com/photos/europeanenvironmentagency
bağlantısındaki Flick'r hesabımızı ziyaret edin.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: signals2015
Belge İşlemleri