sonraki
önceki
öğeler

Yeryüzü 2050 küresel mega eğilimi: yeni bir küresel düzen

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 21.03.2023
Küresel güç el değiştirmektedir. Hiçbir süper güç hakimiyet kuramamaktadır ve bölgesel güçler ekonomik ve diplomatik açıdan önem kazanmaktadır. Avrupa kaynak etkinliği ve bilgi tabanlı ekonomisini geliştirdiği sürece küresel bağımsızlık ve ticaret alanının genişlemesinden faydalanacaktır. Gelecekte yaşanacak ekonomik güç değişimleri gelecekte Avrupa’nın da daha az küresel etkiye sahip olması anlamına gelebilir. Küresel yönetişim mekanizmaları göz önüne alındığında, uluslararası sahnede Avrupa’nın ilgi alanlarını etkin biçimde sunmak gelişen bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küresel güç değişimi sizin için neden önemli?

Ülkeler nispeten hızlı bir şekilde büyüdüğünde, genellikle genişleyen üretim ve tüketim pazarlarından dolayı ekonomik güçleri de artar. Bu gücü ekonomik hususlardaki (ticaret engelleri ve ürün standartları gibi) uluslararası pazarlıklarda kullanabilirler. Ancak, bu etki gücünü çevresel pazarlıklar da dahil olmak üzere, başka alanlarda da kullanabilirler.

Ulusal ekonomileri besleyen kaynaklar ayrıca uluslararası güç dengesini de etkilemektedir. Temel kaynaklara sahip olmak, bilhassa kaynakların küresel olarak dengesiz dağılımı göz önüne alındığında, yükselmekte olan ekonomilerin rekabet gücü ve etkisini arttırabilir. Söz gelimi, şu anda hibrid ve tam elektrikli arabalar için vazgeçilmez bir maden olan lityumun dünyadaki stokunun yarısından fazlasının Bolivya’da olduğu düşünülmektedir.

Birçok ileri lazer teknolojisi için temel bir madde olan Neodimin küresel kullanımının gelecek 30 yılda üçe katlanması beklenmektedir. Bu madde sadece Çin’de yüksek miktarda bulunmaktadır. Buna bağlı endüstrilerdeki büyüme neredeyse tamamen Çin’e ve üretim kapasitesine bağımlı olacaktır. Hem bu gibi kaynaklara sahip ülkeler hem de ithalata dayanan ekonomiler için bunun yol açacağı sonuçlar ciddi boyutlarda olacaktır.

 

Çizelge 1: Seçilen hammaddeler

Yoğunlaşan küresel kaynak yarışı Avrupa için neden önemlidir? Doğal kaynaklara erişim Avrupa’nın üretim tabanının gelişmesi için önemli bir faktördür. Avrupa kaynak bakımından görece fakirdir ve gereken kaynağın çoğunu ithal etmek durumundadır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Küresel mega eğilimler: yoğunlaşan küresel kaynak rekabeti

TR1

Permalinks

Belge İşlemleri