sonraki
önceki
öğeler

Tüketimin başlıca itici gücü nüfus artışından ziyade ekonomik büyüme olacaktır

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
Küresel nüfus 2050 yılında büyümeye devam ediyor olacak ama bu geçmişte olduğundan daha yavaş bir büyüme olacak. İnsanlar daha uzun yaşayacak, daha iyi eğitimli olacak ve daha çok göç edecek. Bazı nüfuslar artarken, diğerleri küçülecek. Göç, Avrupa ve dünyanın önündeki öngörülemez durumlardan sadece bir tanesidir.

Küresel demografi sizin için neden önemli?

Nüfus artışı çoğu küresel mega eğilimi etkilemektedir. Bu yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen insan nüfusunun kararlı kalma süreci dünyanın sorunlarını çözmeye yardımcı olmayacaksa da, sürdürülebilir kalkınma yolundaki çabalara katkıda bulunabilir.

Artan bir nüfus doğal kaynak kullanımı, çevre kirliliği ve kentleşme gibi arazi kullanımındaki değişimleri arttıracaktır. Küresel demografik eğilimlerdeki değişimlerin iklim değişikliği ve kaynak tüketimi yoluyla yerel çevre üzerinde de doğrudan etkileri olacaktır.

Avrupa dışından gelen göç Avrupa nüfusu ve işgücünün doğal küçülmesini bir ölçüye kadar telafi edebilirse de, bölgesel ve ulusal düzeylerde ciddi politika müdahaleleri gerektirecektir.

Aşırı nüfusun gezegen çapında bir krizin öncelikli sebebi olacağı fikri şu anda tartışılmaktadır. Sorun gezegende sayımızı sürdürmek için çok fazla olması değil, daha ziyade sayısı artan endüstriyelleşmiş ekonomilerdeki yaşam tarzlarının gezegenin üretebileceğinden daha fazla kaynak talep etmesidir. Doğal kaynak kullanımı giderek daha fazla sayıda bölgede nüfus artışından ziyade ekonomik büyümeye bağlı olarak etkilenmektedir.

Çizelge 4: Orta sınıf tüketiminde değişim

2050’de daha büyük bir küresel orta sınıf daha fazla harcama gücü anlamına gelecektir. Bu çalışmada orta sınıf tüketim düzeyleri bakımından tanımlanmıştır: Günde 10 ila 100 ABD Doları harcayan haneler grubunu ifade etmektedir (satın alma gücü paritesi olarak).

Referansların tam listesi için bkz. Küresel mega eğilimler: kentsel bir dünyada yaşam

TR4

Permalinks

Belge İşlemleri