sonraki
önceki
öğeler

Kirlilik – artan kimyasal kullanımı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 21.03.2023
Hali hazırda, çoğu kimyasal atıklar ‘gelişmiş ülkeler’ denilen ülkeler tarafından üretilmekte olsa da üretim Hindistan, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’da iki kat daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunların dünyadaki toplam kimyasal üretimindeki ekonomik payının 2020 itibariyle yaklaşık % 30 ve 2030 itibariyle de neredeyse % 40 oranında artması beklenmektedir.

Artan kimyasal kullanımı sizin için neden önemli?

Küresel kirlilik eğilimlerinin olası sonuçları arasında insan sağlığı ve ekosistemler üzerinde başka etkileri de bulunmaktadır. Avrupa için, hem Avrupa ürünleri hem de ithalat ürünlerinden kaynaklanan güvenli olmayan içme ve yüzme suyu ile kontamine gıdalar birincil riskleri oluşturmaktadır. Bu riskler aynı zamanda ara ve nihai endüstriyel kimyasal ürünlerin artan ithalatıyla da ilişkili olabilir. Avrupa’da reaktif azot sorunu bilhassa güncel ekolojik durumun zaten kötü olduğu Baltık Denizi’nde öne çıkmaktadır.

Çizelge 5: Kimyasal üretimi

70.000 ila 100.000 kimyasal maddenin yüksek miktarlarda, yılda bir milyon tonun üzerinde üretildiği tahmin edilmektedir. OECD ülkeleri en büyük kimyasal üreticileri olsa da üretim Hindistan, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’da iki kat daha hızlı artmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Küresel mega eğilimler: artan çevresel kirlilik ve yük

TR5

Permalinks

Belge İşlemleri