sonraki
önceki
öğeler

Kentsel bir dünyada yaşamak

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 21.03.2023
Artarak kentleşen dünya muhtemelen daha fazla tüketim ve birçok kişi için daha büyük etki anlamına gelecektir. Fakat aynı zamanda kentlerde ayrıcalıksız yaşayan insanlar için ise daha fazla fakirlik anlamına gelmektedir. Zayıf kentsel yaşama koşulları ve birbiri ile bağlantılı çevre ve sağlık riskleri dünyanın bütün alanlarını etkileyecektir.

Kentleşme sizin için neden önemli?

Güney doğu Asya başta olmak üzere, kentsel alanların tasarımı ve yönetiminin küresel sera gazı emisyonları ve kaynak talebi üzerinde güçlü etkileri olacaktır. Bir şehir bir kez inşa edildikten sonra, ciddi bir şekilde değiştirilmesi güç olabilir. Şehirde yaşayanlar bu koşullara uyum sağlar ve onların davranışlarını değiştirmek de güç olabilir. Gelişmekte olan dünyada pek çok yerde, şehirler şu anda kendilerini önümüzdeki yıllarda kentsel gelişmeye ilişkin enerji ve kaynak yoğunluklu modellere hapsetme riski ile karşı karşıyadır.

Son derece birbirine bağlı bir dünyada, kentleşme ve buna bağlı tüketim alışkanlıkları çoğunlukla dolaylı olarak Avrupa’yı etkileyecektir. Söz konusu etkiler arasında kaynaklara yönelik daha sert rekabet koşulları sonucunda Avrupa’da arazi kullanma alışkanlıklarının değişmesi ile küresel olarak gelişen ve yayılan hastalık tehditleri bulunabilir.

Çizelge 6: Kentleşme eğilimleri

Tarihte ilk kez olarak, dünya nüfusunun % 50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır (UNDESA, 2010). Nüfusbilimciler Asya’nın 2050 itibariyle küresel kent nüfusunun % 50’den fazlasını barındıracağını tahmin etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Küresel mega eğilimler: kentsel bir dünyada yaşamak

TR6


Permalinks

Belge İşlemleri