sonraki
önceki
öğeler

Azalan kaynak stokları için yoğun küresel rekabet

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
Anahtar mesaj: Dünyanın doğal kaynak stokları şimdiden azalıyor. Tüketim ihtiyaçları giderek artan daha büyük ve daha zengin bir küresel nüfus gıda, su ve enerji de dâhil olmak üzere, pek çok şeyi daha fazla talep edecektir. Gelecekte artan talep ve düşen arz kaynaklara yönelik küresel rekabeti şiddetlendirebilir. SOER 2010: tematik değerlendirme – tüketim ve çevre.

Sınırlı kaynakların peşindeki giderek şiddetlenen rekabette nasıl hayatta kalacağız? Bu sorunun yanıtı daha verimli üretim ve kaynak kullanımı, yeni teknolojiler ve yenilikçilik ile yabancı ortaklarla işbirliğinin arttırılmasında yatıyor olabilir.

Kaynaklar sizin için neden önemli?

Kaynaklara erişim herhangi bir ekonomi için kritik önem taşımaktadır. Avrupa kaynak açısından nispeten yoksul olup, pek çok kaynağı ithal etmesi gerekmektedir. Bu durum, ileri teknoloji üretmek için gereken kaynak talebindeki büyümenin artacağı varsayıldığında, bilhassa geçerlidir.

  • Hammaddeler (örneğin madenler): Maden ve metallerin uzun vadede giderek daha

az bulunur olması, bizi önceleri ekonomik olmadığı düşünülen kaynaklara dönmeye itebilir. Madenciliği arttırmanın bazı çevresel etkileri bulunmakta olup, bunlara değişen doğal çevre, suyun kirlenmesi ve atık üretimi dâhildir. Daha düşük kaliteli maden rezervleri bu tür kaynakları kullanmanın enerji açısından daha az verimli olacağı anlamına gelebilir.

  • Doğal kaynaklar (örneğin besin ürünleri):

2050 itibariyle daha büyük, daha zengin bir nüfus bugünden daha fazla tarımsal üretim talebi anlamına gelmektedir. Bunun doğal ekosistemlerin kaybı, karbon ve su çevrimi dâhil olmak üzere ekosistem hizmetlerinin zarar görmesi ile gıda ve elyaf tedarikine olan etkileri anlamında sonuçları olabilir.

Çizelge 3: tarıma elverişli arazinin değiştirilmesi

Gelecek yıllarda dünyanın nüfusu önemli oranda artabilir ve zenginlik arttıkça, gıda ürünleri tüketimi de tahıllardan ete kaymaktadır. Bunun arazi kullanımı ve doğal ekosistemler üzerinde önemli sonuçları bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Küresel mega eğilimler: azalan doğal kaynak stokları

TR3

Permalinks

Belge İşlemleri